Brook Preloader

Zubni implantati

Zubni implanti

U ordinaciji Lavin koristimo zubne implante najboljeg kvaliteta – Zimmer i  Straumann zubne implante.

NAJEFIKASNIJE REŠENJE

Zubni implant je najefikasnija zamena za nedostajući prirodni zub, čijom ugradnjom se može nadoknaditi jedan ili više zuba bez brušenja susednih zuba. To su namenski oblikovane nadoknade koje se ugrađuju u viličnu kost i zamenjuju koren zuba.

Zubni implanti premium brend kvaliteta su Zimmer i Straumann, izgrađeni su od biokompatibilnog materijala koji srasta sa okolnim tkivom i u potpunosti se vezuju za kost. Ugradnja implanata je bezbolna procedura koja se radi u lokalnoj anesteziji koju pacijenti bez problema podnose.

Koliko je vremena
potrebno za ugradnju
implanata?

Kod pacijenata gde je stanje kosti povoljno, za ugradnju implanata i stavljanje krunice potrebno je samo nekoliko dana. Kod komplikovanijih slučajeva, ukoliko je stanje kosti nepovoljnije ili je potrebna neka dodatna intervencija, izrada krunica i mostova se odlaže na nekoliko nedelja.

Šta se postiže
ugradnjom zubnih
implanata?

· Nadoknada jednog ili više zuba
· Mogu služiti kao nosači zubnih proteza, koje su na taj način stabilnije i udobnije
· Pravljenje zubnih mostova ukoliko pacijent mora da nosi mobilnu zubnu protezu

Koje su prednosti
zubnih implanata?

· Estetska prednost: zubni implanti izgledaju najsličnije prirodnim zubima, a takođe i sam osećaj u ustima je identičan kao sa prirodnim zubima
· Ne oštećuju se ostali zubi u vilici: kod ugradnje zubnih implanata ostali zubi u vilici se ne ugrožavaju niti bruše.
· Samopouzdanje: za razliku od običnih proteza, zubni implanti ne žuljaju i ne ispadaju, a pacijent ima osećaj sigurnosti i komfora

Telefon: +381 64 577 32 43

Adresa: Molerova 29, Beograd