“All on 4/6” KONCEPT

All on four/six koncept se smatra najznačajnijim otkrićem u stomatologiji još otkad su dentalni implantati 1978. godine odobreni od strane švedskog ministarstva zdravlja.

Kompleksna terapija bezubih pacijenata dugo je bila bez pravog rešenja – terapijske procedure zahtevale su često komplikovane intervencije poput transpozicije nerava, transplantacije kosti itd. A onda je mladi portugalski stomatolog Paulo Malo razvio koncept “all on 4/6” (patentiran 1995. godine), i napravio je potpuni preokret u savremenoj stomatologiji.

“All on 4/6” KONCEPT 1

 Danas, bezubi pacijenti imaju mogućnost da dobiju fiksni protetski rad bez dugotrajnih oralno-hirurških intervencija.  Tajna je u postavljanju distalnih implantata pod uglom u odnosu na okluzalnu ravan – čime se povećava površina njihovog kontakta sa kosti, kao i u pravim i anguliranim multijunit abatmentima. Pacijenti često pogrešno razumeju ovaj koncept i zato je potrebno naglasiti da all on 4 i 6 radovi nisu proteze.

Izrada ovih radova preporučuje se kod

  • Bezubih pacijenata
  • Ukoliko nema uslova za izradu fiksnog mosta na 6 ili 8 implantata
  • Ukoliko pacijent ne želi mobilnu protezu

Procedura izrade all on 4/6

Nakon kliničkog pregleda i 3D snimanja, pristupa se temeljnoj i detaljnoj analizi pozicije implantata, a zatim i samom procesu koji se odvija u dve faze:

I faza: ugradnja implantata i izrada privremenih zuba

II faza: 2-3 meseca nakon ugradnje podrazumeva izradu definitivnog all on 4 ili 6 rada

Ugradnja implantata je bezbolna procedura koja se radi u lokalnoj anesteziji i traje oko 10 min po implantatu.

“All on 4/6” KONCEPT 2
All on four
“All on 4/6” KONCEPT 3
All on six

Materijali za izradu all on 4/6

Danas na tržištu postoji više varijanti all on 4/6 radova, izrađenih od različitih materijala. Najkvalitetnija i estetski najsuperiornija varijanta je sa multilejer – cirkonia zubima i konstrukcijom od BioHpp-a. Kompletan rad se uz veliku preciznost digitalno dizajnira i izrađuje. Izuzetno lagana konstrukcija kojom funkcionišete kao sa prirodnim zubima i postiže se visok estetski rezultat.

Prednosti  “all on 4/6 sistema“:

  • Vrhunska estetika
  • Potpuna revitalizacija
  • Funkcionalno i komforno žvakanje i govor
  • Mogućnost izrade rada koji je savremen, i pre svega stabilan kod pacijenata sa velikim gubitkom kosti
  • Komforan postoperativno

All on 4 ili all on 6?

Naš specijalista dr Lazar Jovanović, uvek toplo preporučuje all on 6, ukoliko postoje uslovi, jer garantuje bolju stabilnost i funkcionalnost.

Sa all on 4/6 konceptom možete zaboraviti na proteze koje žuljaju i ispadaju ili su estetski neadekvatne.

Zakažite termin i omogućite sebi da se ponovo bezbrižno smejete!

Telefon: +381 64 577 32 43

Adresa: Molerova 29, Beograd