Zoran Mandinić

Assoc. Prof. dr stomatologije

Docent Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, šef predmata preventivna stomatologija na integrisanim studijama stomatologije, šef predmeta preventivna stomatologija na strukovnim studijama oralna higijena i predsednik Sekcije za dečju i preventivnu stomatologiju SLD-a.

Član Etičkog odbora Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave na Fakultetu, član Centra za Kontinuiranu edukaciju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Zaposlen je na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Objavio je preko 100 radova. Koautor je u 2 monografije namenje studentima specijalističkih i doktorskih studija stomatologije, te udžbeniku “Preventivna stomatologija” koji je osnovni udžbenik za studente integrisanih studija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i udžbeniku “Dječja dentalna medicina” namenjen studentima osnovnih studija stomatologije Sveučilišta u Zagrebu. Istraživač u 4 projekta od kojih su dva finansirana od strane Ministrastva prosvete i nauke, jedan od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja, a jedan je međunarodni finansiran od strane Evropske unije; ERASMUS K2.

Boravio je na stručnom usavršavanju u Londonu, Lidsu i Frankfurtu. Dobitnik je nagrade ambasade Kraljevine Norveške za visoke akademske rezultate 2002., dok je dva puta nagrađivan od strane Evropske akademije za dečju stomatologiju 2010. i 2012.

Član je Evropske akademije za dečju stomatologiju, Balkanskog stomatološkog udruženja, Udruženja preventivnih i dečjih stomatologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Predsednik je Etičkog odbora Udruženja stomatologa Srbije.

zoran

Sve stomatološke usluge na jednom mestu!

RAZLOZI

Zašto nam pacijenti veruju

Doktori sa ekspertizom

Naš tim čine renomirani stomatolozi koji su stručnjaci u svojim oblastima

Efikasne procedure

Sve stomatološke usluge završićete na jednom mestu

Evropski standard

Nudimo vam najkvalitetnije materijale dostupne na tržištu Evrope

Telefon: +381 64 577 32 43

Adresa: Molerova 29, Beograd