Nederaman Dental Aerosol Suction

Kako se uvek trudimo da obezbedimo našim pacijentima najbolje, sada je u našoj klinici tu i švedski sistem Nederman Dental Aerosol Suction, dizajniran od strane firme sa 75 godina tradicije u obezbeđivanju čistog vazduha.

Aerosoli su čvrste čestice ili male tečne kapi nastale iz dima, prašine, letećeg pepela i kondenzovanih gasovitih supstanci, koje se mogu naći u atmosferskom vazduhu. Oni nastali tokom stomatoloških intervencija mogu ugroziti kako pacijenta, tako i osoblje.

Sa Nederman Dental Aerosol suction rizik je eliminisan uz relativno jednostavne mere predostrožnosti koje se u našoj klinici primenjuju, i na taj način garantuje pacijentima sigurnost.

Stabilnost, zdravlje i lep osmeh – Lavin Dental Clinic!
Mi brinemo o vama!

Nederaman Dental Aerosol Suction 1

Telefon: +381 64 577 32 43

Adresa: Molerova 29, Beograd